icon98.5% uit voorraad leverbaar
iconLive voorraad controleren
iconVoor 19:00 uur besteld, dezelfde dag verstuurd!
iconU kunt ons tot 18:00 uur bereiken

 


PRIVACYVERKLARING SAMENVATTING

“Van Ommen B.V.” respecteert de persoonlijke levenssfeer van haar zakelijke relaties en de gebruikers van onze producten en diensten. “Van Ommen B.V.” verwerkt uitsluitend persoonsgegevens voor zover die noodzakelijk zijn voor de goede vervulling van haar dienstverlening. 

“Van Ommen B.V.” verstrekt geen persoonsgegevens aan derden, tenzij de wetgever dit vereist of tenzij de persoon van wie de gegevens verwerkt worden hier zelf toestemming voor verleent. 

Als “Van Ommen B.V.” bij de uitvoering van taken gebruik maakt van externe dienstverleners, verlangt “Van Ommen B.V.” van deze externe dienstverleners c.q. verwerkers dat deze zich in gelijke mate houden aan het wettelijk kader inzake de bescherming van persoonsgegevens.

“Van Ommen B.V.” draagt zorg voor een goede beveiliging van alle persoonsgegevens door het treffen van geschikte organisatorische maatregelen en de inzet van moderne technische IT-voorzieningen. 

“Van Ommen B.V.” heeft voor het onafhankelijke toezicht op de bescherming van persoonsgegevens een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Deze is opgenomen in het register van de Autoriteit Persoonsgegevens en vervult de taken zoals de Autoriteit heeft vastgesteld. Via dit telefoonnummer en/of emailadres kunt u contact met hem opnemen.

Als zich wijzigingen voordoen in onze privacyverklaring, zullen wij de gewijzigde verklaring publiceren op onze website. 


PRIVACYVERKLARING 
“Van Ommen B.V.” verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet. “Van Ommen B.V.” handelt binnen de kaders van de wet. 

Opbouw privacyverklaring 
In dit document wordt toegelicht welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook wordt toegelicht voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke rechtsgrond we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht, evenals het verwerken van persoonsgegevens buiten de EU. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u heeft en de mogelijkheid om een klacht in te dienen of contact op te nemen met “Van Ommen B.V.”. 

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke? 
“Van Ommen B.V.” gevestigd te Voorste Kerkweg 4, 7361 ET, Beekbergen is de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens. 

Wie is de Functionaris van gegevensbescherming/Privacy officer

Privacy officer (of andere functionaris verantwoordelijk voor privacy)
“Van Ommen B.V.” heeft, ervoor gekozen om geen FG te benoemen maar een privacy officer benoemd. Dit is iemand die erop toeziet dat je gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet-en regelgeving. De werkzaamheden van de privacy officer bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van je gegevens. Je kunt onze functionaris bereiken op privacy@vanommen.nl.

Wat zijn persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot een persoon. Voorbeelden hiervan zijn uw naam, adres, telefoonnummer en rekeningnummer maar ook foto’s en biometrische gegevens zijn persoonsgegevens. 

Bent u verplicht om persoonsgegevens te verstrekken?
Soms zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te bewaren of te verstrekken. In veel gevallen is het nodig om een aantal persoonsgegevens van u te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk voor de overeenkomst of de precontractuele fase. 

In deze gevallen bent u verplicht gegevens aan ons te verstrekken omdat wij anders niet aan onze wettelijke en/of contractuele verplichtingen kunnen voldoen.

Gegevens verzameld bij anderen?
“Van Ommen B.V.” verzamelt wel bij derde partijen. 
Binnen ons dealernetwerk worden aan Van Ommen B.V. klantgegevens beschikbaar gesteld om een goededienstverlening richting de eindgebruiker te kunnen faciliteren.


MANIEREN WAAROP UW PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKT WORDEN
De volgende paragrafen beschrijven de verschillende doeleinden waarvoor wij uw Persoonsgegevens verzamelen en gebruiken, en de verschillende soorten Persoonsgegevens die voor elk doel verzameld worden. Wij wijzen erop dat alle hieronder vermelde gebruiken relevant zijn voor ieder individu.

Waarvoor wij uw Persoonsgegevens gebruiken
Onze redenen
Onze rechtmatige belangen
Consumentenservice
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens in het kader van de Consumentenservice, bijvoorbeeld voor het beantwoorden van uw vragen. Dit vereist meestal het gebruik van bepaalde persoonlijke contactgegevens en informatie met betrekking tot de reden voor uw vraag (bv. status van uw bestelling, technisch probleem, vraag/klacht in verband met een product, algemene vraag, enz.).
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen

Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
Efficiënter zijn
 
Wedstrijden, marketing en andere promoties
Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens om u informatie te verschaffen over goederen en diensten (bv. publicitaire mededelingen of campagnes of promoties). Dit kan gedaan worden met middelen zoals e-mail, reclame, sms, telefoontjes en postmailings voor zover toegestaan door de geldende wetten. Enkele van onze campagnes en promoties worden gevoerd op websites en/of sociale netwerken van derden. Dit gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dit betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor deze doeleinden. U vindt meer informatie over hoe u uw voorkeuren betreffende publicitaire mededelingen kunt wijzigen in Deel 9 en Deel 10 hierna. U vindt meer informatie over onze wedstrijden en andere promoties in de officiële regels of gegevens die bij elke wedstrijd/promotie gepost worden.
Met uw toestemming (indien vereist)
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Onze rechtmatige belangen

Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Externe sociale netwerken
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens wanneer u functionaliteiten van externe sociale netwerken gebruikt, zoals 'like'-functies om u reclame aan te bieden en met u in contact te komen op externe sociale netwerken. Voor meer informatie over de werking van deze functies, welke profielgegevens wij over u verzamelen en hoe u zich kunt uitschrijven, raadpleegt u de privacyverklaringen van de relevante externe sociale netwerken.
Met uw toestemming (indien vereist)
Onze rechtmatige belangen

Bepalen welke van onze producten en diensten u mogelijk interesseren en u erover vertellen
Klantentypes vaststellen voor nieuwe producten en diensten

Personalisatie (offline en online) 
Met uw toestemming (indien vereist) gebruiken wij uw Persoonsgegevens (i) om uw voorkeuren en gewoonten te analyseren, (ii) om in te spelen op uw behoeften op basis van onze analyse van uw profiel, (iii) om uw ervaring op onze Websites en apps te verbeteren en personaliseren, (iv) om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze websites/apps geoptimaliseerd is voor u en uw computer of apparaat, (v) om u gerichte reclame en inhoud aan te bieden, en (vi) om u in staat te stellen om deel te nemen aan interactieve functies, wanneer u hiervoor kiest. Zo onthouden wij bijvoorbeeld uw aanmeldingsgegevens/e-mailadres of schermnaam, zodat u de volgende keer dat u onze website bezoekt snel kunt aanmelden of zodat u gemakkelijk de spullen die u de vorige keer in uw winkelwagen geplaatst hebt kunt oppikken. Op basis van dit soort informatie en met uw toestemming (indien vereist) tonen wij u ook specifieke inhoud of promoties van Van Ommen B.V. die op maat van uw interesses zijn.Het gebruik van uw Persoonsgegevens is vrijwillig. Dat betekent dat u zich kunt verzetten tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens voor dit doel. U vindt meer informatie over hoe u zich kunt uitschrijven in Deel 10 hierna.
Afhandeling van bestellingen 
Wij gebruiken uw Persoonsgegevens om uw bestellingen te verwerken en te verzenden, u op de hoogte te brengen van de status van uw bestellingen, adressen te corrigeren en identiteitscontroles en andere activiteiten uit te voeren om fraude op te sporen. Dit omvat het gebruik van bepaalde Persoonsgegevens en betalingsinformatie.
Het vervullen van contractuele verplichtingen
Met uw toestemming (indien vereist)
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen
 
Het verbeteren en ontwikkelen van nieuwe producten en diensten
Efficiënter zijn
Onze assets en ons personeel beschermen
 
Andere algemene doeleinden (bv. intern onderzoek of marktonderzoek, analytisch, beveiliging)
Overeenkomstig de geldende wetten gebruiken wij uw Persoonsgegevens voor andere algemene doeleinden, zoals het uitvoeren van intern onderzoek of marktonderzoek en het meten van de doeltreffendheid van reclamecampagnes. Als u meerdere Van Ommen B.V. accounts hebt, behouden wij ons het recht voor om deze accounts samen te voegen in een enkele account. Wij gebruiken uw Persoonsgegevens ook om onze veiligheid te verzekeren.
Wettelijke redenen of fusie/overname
Ingeval Van Ommen B.V. of zijn bedrijfsmiddelen overgenomen worden door of gefuseerd worden met een ander bedrijf, bijvoorbeeld door faillissement, zullen wij uw Persoonsgegevens delen met al onze rechtsopvolgers. Wij zullen uw Persoonsgegevens ook verstrekken aan derden (i) indien de geldende wetgeving dit voorschrijft; (ii) naar aanleiding van juridische procedures; (iii) naar aanleiding van een verzoek van een bevoegde rechtshandhavingsinstantie; (iv) om onze rechten, privacy, veiligheid of eigendom, of het publiek te beschermen; of (v) om de voorwaarden van elke overeenkomst of de voorwaarden van onze website af te dwingen.
Wettelijke verplichtingen
Onze rechtmatige belangen
 
Naleving van wettelijke verplichting-en
Onze assets en ons personeel beschermen
 

Bezoek en gebruik van de shop (algemeen)
Wat zijn cookies?
Bezoekt u een website van Van Ommen B.V.? Dan maken we gebruik van cookies, die we opslaan op uw computer, telefoon of tablet. Een cookie is een klein tekstbestand. Met de informatie in deze tekstbestanden kunnen wij u bijvoorbeeld herkennen als u later nog een keer op onze website komt. We onthouden bijvoorbeeld uw inloggegevens en welke taal u heeft ingesteld. Zo kunnen we u de volgende keer beter en sneller helpen.
Naast cookies zijn er ook nog andere technieken waarmee we informatie op uw computer, tablet of mobiel kunnen opslaan en uit lezen. Een voorbeeld hiervan is local storage. De werking hiervan is in principe hetzelfde. Voor het gemak noemen we dit ook cookies. Voor het plaatsen van cookies maken we gebruik van verschillende technieken, zoals bijvoorbeeld Javascript en tracking pixels.
Verander hier uw cookie-instellingen
Wilt u liever niet dat wij informatie over u en over de instellingen van uw apparaten bewaren? Dan kunt u dit bovenaan deze pagina aangeven. Let op: cookies die al op uw computer, telefoon of tablet staan, moet u zelf verwijderen. Dat kunnen wij niet voor u doen. Hieronder leest u hoe u dat doet.
Wilt u cookies verwijderen?
U moet zelf uw cookies verwijderen, als u dat wilt. Hiervoor gaat u naar uw internetbrowser, bijvoorbeeld Google Chrome, Internet Explorer of Safari. U kunt uw internetbrowser ook zo instellen, dat u een bericht krijgt als een website cookies gebruikt. U beslist dan iedere keer opnieuw of u hiervoor toestemming wilt geven. Wilt u hier meer over weten, dan kunt u de helpfunctie van uw browser gebruiken.
Nieuwe ontwikkelingen: lees deze pagina regelmatig
De teksten van onze websites kunnen we op ieder moment aanpassen. Dit geldt ook voor deze cookieverklaring. Daarom adviseren wij u om deze verklaring regelmatig te lezen.
Waarvoor gebruikt Van Ommen B.V. cookies?
We gebruiken cookies voor verschillende doelen: 
Functionele cookies: om onze websites gebruiksvriendelijker te maken.
Analytische cookies: om het gebruik van onze websites te analyseren.
Van Ommen B.V. Aanbevelingen: om u persoonlijk advies te geven.
Social media cookies: om vacatures of webpagina’s via social media te delen.
Advertentie cookies: om advertenties te plaatsen.
Op deze pagina geven we van ieder soort aan wat deze cookies doen. Ook leest u van welke bedrijven cookies op uw computer, telefoon of tablet gezet kunnen worden. Voor sommige soorten cookies die Van Ommen B.V. gebruikt, schakelen we namelijk andere bedrijven in, bijvoorbeeld Google. In dat geval verwijzen we naar de website van dat bedrijf. Daar kunt u lezen wat ze met de informatie doen.
Let op: we doen ons best om het overzicht van deze organisaties zo actueel mogelijk te houden. Toch kan het gebeuren dat er cookies zijn geplaatst van een bedrijf dat niet in het overzicht staat. Neem in dat geval contact op met onze klantenservice. Dan passen we het overzicht op deze pagina aan.
1. Functionele cookies: cookies voor een gebruiksvriendelijke website
We gebruiken cookies om onze websites gebruiksvriendelijker te maken. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. We kunnen met deze cookies bijvoorbeeld uw inloggegevens bewaren en de aankopen in uw winkelwagen. Ook gebruiken we deze cookies om ervoor te zorgen dat u niet steeds dezelfde informatie hoeft te geven als u op onze website bent.
Lees welke systemen wij gebruiken
2. Analytische cookies: cookies om onze websites te analyseren
We gebruiken cookies om te analyseren hoe bezoekers onze website gebruiken. Met deze informatie kunnen we onze service, dienstverlening, producten en informatie verbeteren. Zo zien we bijvoorbeeld welke informatie op de website of de app is gezien en waar vervolgens over wordt gebeld met onze klantenservice. Dan verbeteren we die informatie op de website, zodat het niet meer nodig is om de klantenservice hierover te bellen. Voor deze cookies is uw toestemming niet nodig omdat hiermee de website beter werkt. De gegevens die we met de cookies verzamelen, delen we niet met anderen.
We bewaren met deze cookies onder andere de volgende informatie:
Hoelang u op onze website bent.
Welk apparaat u gebruikt, bijvoorbeeld een computer, telefoon of tablet.
Via welke advertenties u op onze website bent gekomen.
Welke internetbrowser u gebruikt.
Ook kunnen we verschillende ontwerpen van de website of onze app testen.
Lees welke systemen wij gebruiken
3. Van Ommen B.V. Aanbevelingen: cookies om u persoonlijk advies te geven
Met deze cookies houden we bij hoe u onze websites gebruikt. Zo kunnen wij u persoonlijk advies geven op bijvoorbeeld onze website, in onze apps en via e-mail. Deze cookies plaatsen we alleen als u ons hiervoor toestemming geeft.
We kunnen de cookies gebruiken om de inhoud van onze websites, apps en e-mails aan te passen met informatie die bij u past. Hiervoor kijken we bijvoorbeeld naar de volgende informatie: 
Op welke pagina’s op onze website u kijkt. 
Wat u op onze website opzoekt.
Welke producten u bekijkt.
Met welk apparaat u onze website bezoekt.
Welke e-mails u van ons leest.
Waar u op klikt in onze e-mails. 
Hoe bepalen we welke informatie bij u past? Hiervoor maken we verschillende groepen van gebruikers die heel erg op elkaar lijken. We noemen dit profilering. Zakelijke klanten hebben bijvoorbeeld interesse in andere producten dan consumenten. Hiermee kunnen we onder andere bepalen welke producten bij u passen of welke vraag u waarschijnlijk heeft aan ons.
Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag.
4. Social media cookies: cookies om vacatures of webpagina's via social media te delen
Wilt u een webpagina of vacature van Van Ommen B.V. delen via social media? Bijvoorbeeld via Facebook, Twitter, LinkedIn of Google? Dan kunt u dat doen door te klikken op de social media-knop op de webpagina of bij de vacature. Als u op de knop klikt, plaatsen de sociale netwerken cookies op uw computer, telefoon of tablet. We plaatsen daarom alleen de knoppen als u ons hier toestemming voor geeft.
Met deze cookies kunnen deze sociale netwerken zien wat u op het internet doet. Welke cookies deze sociale netwerken plaatsen en hoelang de cookies bewaard blijven, hangt af van het sociale netwerk dat u gebruikt. Van Ommen B.V. heeft hier geen invloed op.
Wij raden u aan de privacyverklaring van Facebook, Google, LinkedIn en Twitter te lezen:
Facebook
Google
LinkedIn
Twitter
5. Advertentiecookies: cookies om advertenties te plaatsen
Met deze cookies bekijken we welke pagina’s u heeft bezocht op onze website. Deze informatie gebruiken we om voor u relevante advertenties van Van Ommen B.V. te plaatsen op andere websites die u bezoekt. We werken hiervoor samen met advertentiepartners zoals Google of Facebook. Via deze partners kunnen we ook zoeken naar andere doelgroepen voor wie onze advertenties interessant kunnen zijn. De advertentiepartners kunnen met advertentiecookies volgen welke websites u nog meer bezoekt. We plaatsen deze cookies alleen als u ons hier toestemming voor geeft.
We meten hoeveel mensen op onze advertenties klikken. En hoeveel van hen ons product kopen of solliciteren op een vacature. Zo helpen de advertentiecookies ons om onze digitale marketing te verbeteren.
Let op: Geeft u ons geen toestemming om deze cookies te plaatsen? Dan kan het nog steeds zijn dat u aanbiedingen van ons ziet. Deze aanbiedingen hebben we dan niet gebaseerd op uw gedrag.


Delen we de gegevens met andere partijen? 
Wij verstrekken de door u verstrekte (persoons)gegevens niet aan andere partijen, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst of om aan een wettelijke verplichting te voldoen. 

Worden uw gegevens buiten de EU gebracht? 
“Van Ommen B.V.” heeft als uitgangspunt om persoonsgegevens alleen binnen de EU te verwerken. Aangezien de AVG  van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. 

Hoe beveiligen we uw gegevens? 
Omdat de beveiliging van persoonsgegevens erg belangrijk is, zorgt “Van Ommen B.V.” ervoor dat we passende verschillende technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet misbruikt kunnen worden of op een andere manier in handen van de verkeerde persoon terecht komen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken. 

Welke rechten hebt u? 
“Van Ommen B.V.” vindt het belangrijk dat u de rechten die u volgens de wet heeft goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via onze website www.phantom.eu contact op te nemen met ons. 

U kunt de volgende rechten uitoefenen: 
•    Het recht van inzage: u hebt het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
•    Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen.
•    Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor bijvoorbeeld de belastingdienst.
•    Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de (on)rechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen.
•    Het recht van dataportabiliteit: op uw verzoek moeten wij alle persoonsgegevens die wij van u hebben overdragen naar u of een andere organisatie naar uw keuze. U kunt alleen van dit recht gebruik maken indien de gegevens worden verwerkt op grond van toestemming of overeenkomst.
•    Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar. 


Klacht indienen bij de bevoegde autoriteit: Autoriteit Persoonsgegevens 

“Van Ommen B.V.” vindt het belangrijk om tevreden klanten te hebben. Ook al doen wij er alles aan om dit na te streven, het kan voorkomen dat u niet tevreden bent. Het is mogelijk om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien het gaat om de bescherming van persoonsgegevens. Dit kan via: 
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe kunt u contact met ons opnemen? 
Mocht u nog vragen hebben, een klacht hebben of een opmerking hebben, dan kunt u contact opnemen via privacy@vanommen.nl.

VERSIE: 1.0 datum 14-06-2018
 

Heeft u nog vragen?
Bel ons tijdens kantooruren (08:30 - 18:00)

Van Ommen B.V.
Voorste Kerkweg 4
7361 ET Beekbergen
Postbus 28
T: +31 (0) 55 506 76 00
E: verkoop@vanommen.nl